T.C.
 
BALIKESİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
C.BAŞSAVCI, C.BAŞSAVCI VEKİLİ, C.SAVCILARI, ZABIT KATİBİ, HİZMETLİ VE ŞOFÖRLERE AİT
NÖBET LİSTESİ 
           
BAŞLAMA NÖBETÇİ CUMHURİYET SAVCISI  NÖBETÇİ ZABIT KATİBİ NÖB. İNFAZ BÜROSU NÖBETÇİ HİZMETLİ NÖBETÇİ ŞOFÖR
TARİH  ZABIT KATİBİ
01.01.2016 İsmail ÖZSOY Feridun KORKMAZ Hatice KESKİN Mehmet ER Murat YILDIZ
02.01.2016 İsmail ÖZSOY Feridun KORKMAZ Hakime KOCA Mehmet ER U.Gökhan ÇELEBİOĞLU
03.01.2016 Sedat ÖZEN Necip ÇALIŞKAN İlyas ÇAKIR Mehmet ER U.Gökhan ÇELEBİOĞLU
04.01.2016 Şuayip YİĞİT İlyas ŞAHİN Osman AKTÜRK Mehmet ER Şükrü KARABACAKOĞLU
05.01.2016 Gürkan IŞIK M.Ali TANRIGÜLÜ Halil ÇALIM Mehmet ER Şükrü KARABACAKOĞLU
06.01.2016 Bülent AKSOY Aydan OK Ahmet GİRGİN Mehmet ER Murat YILDIZ
07.01.2016 İlhan YALÇINKARA Sezen KALFA Osman AKTÜRK Mehmet ER Murat YILDIZ
08.01.2016 Baki ÇALIŞKAN Adem ÇAKIR Hakime KOCA Hasan ERDEN U.Gökhan ÇELEBİOĞLU
09.01.2016 Baki ÇALIŞKAN Adem ÇAKIR Zafer MOTORCUOĞLU Hasan ERDEN U.Gökhan ÇELEBİOĞLU
10.01.2016 Tuncay ALPER Engin GÜL Sinem ALTUN Hasan ERDEN Şükrü KARABACAKOĞLU
11.01.2016 Turgut DEĞİRMENCİ Özlem GÜRBÜZ Zafer MOTORCUOĞLU Hasan ERDEN Şükrü KARABACAKOĞLU
12.01.2016 Gürkan SEVTEKİN Nesibe MENGÜÇ Şule ÜSTÜN Hasan ERDEN Murat YILDIZ
13.01.2016 Hikmet ŞENTÜRK Celalettin HASÇELİK Hatice KESKİN Hasan ERDEN Murat YILDIZ
14.01.2016 Müfit YILMAZ Fatma AKGÜL İlyas ÇAKIR Hasan ERDEN U.Gökhan ÇELEBİOĞLU
15.01.2016 Gürkan IŞIK Gülben EFE Bünyamin KASAP Mehmet ER U.Gökhan ÇELEBİOĞLU
16.01.2016 Gürkan IŞIK Gülben EFE Şule ÜSTÜN Mehmet ER Şükrü KARABACAKOĞLU
17.01.2016 İlhan YALÇINKARA Abdüssamed BAŞMUTAF Hatice KESKİN Mehmet ER Şükrü KARABACAKOĞLU
18.01.2016 Şuayip YİĞİT Hatice ÖZTÜRK Bünyamin KASAP Mehmet ER Murat YILDIZ
19.01.2016 Sedat ÖZEN Yeşim ÖZGEÇEN Sinem ALTUN Mehmet ER Murat YILDIZ
20.01.2016 İsmail ÖZSOY Serdal ERGÜL Mehmet SEÇKİN Mehmet ER U.Gökhan ÇELEBİOĞLU
21.01.2016 Tuncay ALPER Çetin IŞILDAK Hakime KOCA Mehmet ER U.Gökhan ÇELEBİOĞLU
22.01.2016 Hikmet ŞENTÜRK Seyhan AVCI Ahmet GİRGİN Hasan ERDEN Şükrü KARABACAKOĞLU
23.01.2016 Hikmet ŞENTÜRK Seyhan AVCI Bünyamin KASAP Hasan ERDEN Şükrü KARABACAKOĞLU
24.01.2016 Bülent AKSOY Şekibe KARAKAŞ Mehmet SEÇKİN Hasan ERDEN Murat YILDIZ
25.01.2016 Turgut DEĞİRMENCİ Büşra AY İlyas ÇAKIR Hasan ERDEN Murat YILDIZ
26.01.2016 Baki ÇALIŞKAN M.Ali KÖSE Halil ÇALIM Hasan ERDEN U.Gökhan ÇELEBİOĞLU
27.01.2016 Müfit YILMAZ Emrah YAZLAOĞLU Şule ÜSTÜN Hasan ERDEN U.Gökhan ÇELEBİOĞLU
28.01.2016 Gürkan SEVTEKİN Handan ÖZCAN Mehmet SEÇKİN Hasan ERDEN Şükrü KARABACAKOĞLU
29.01.2016 Murat Volkan ÖZTÜRK Tuncay ESEN Sinem ALTUN Mehmet ER Şükrü KARABACAKOĞLU
30.01.2016 Murat Volkan ÖZTÜRK Tuncay ESEN Ahmet GİRGİN Mehmet ER Murat YILDIZ
Yedek Nöbet Hikmet ŞENTÜRK M.Ali KÖSE Mehmet SEÇKİN Hasan ERDEN Şükrü KARABACAKOĞLU
Yedek Nöbet İlhan YALÇINKARA Kader DEMİR Ahmet GİRGİN Mehmet ER U.Gökhan ÇELEBİOĞLU
KORDİNATÖR NÖBET GÖREVLİLERİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI SADIK BÖLEK
CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ LEVENT SÖKAL
Not : Nöbet listeleri Cumhuriyet Başsavcılığımızın www.balikesir.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanmaktadır.
NÖBETÇİ CUMHURİYET SAVCISI TELEFONU       : 0505 318 10 05
MÜRACAAT CUMHURİYET SAVCISI TELEFONU   : 0505 318 10 04
ADLİYE SANTRAL              : 223 00 83 ( 9 Hat )

 

G E N E L  H Ü K Ü M L E R

 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 54 maddesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ilgili genelgeleri uyarınca Balıkesir ilinin nüfus durumu, coğrafi genişliği, meydana gelen olayların özelliği ve olaylara çabuk ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi, herhangi bir olumsuzluğun olmaması için Cumhuriyet Başsavcısı, Başsavcı Vekili, Cumhuriyet Savcıları, Zabıt Katipleri, Şoförler ve Hizmetlilerin  nöbet çizelgesi yukarıda tespit edilmiştir. Buna göre;

 

1.Cumhuriyet Başsavcısı Sadık BÖLEK, 2802 Sayılı Kanunun 54 maddesi  ve 5235 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince Cumhuriyet Başsavcılığının uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak, tüm soruşturma ile Ceza ve İnfaz işlemlerinin nöbetlerinin koordinesi işlemleri ile Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile Cumhuriyet Savcıları ve bağlı birimler üzerinde gözetim ve denetim yetkisini kullanmak üzere görevinin gereği olarak mesai saatleri ile mesai sonrası ve tatil günlerinde 24 saat süreyle görevlidir.

2.Cumhuriyet Başsavcı Vekili 5235 Sayılı Kanunun 19 maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcısınca düzenlenen iş bölümündeki görevleri çerçevesinde ilamat, infaz, yakalama, tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakil işlemlerini, tüm otopsi, soruşturma ve Adliye binasının güvenlik işlemlerinde  denetim ve gözetimi sağlamakla görevlidir.

3.Müracaat ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcıları Adalet Bakanlığına bildirilmesi gerekli olaylarla kamu oyunda infial uyandıracak çevrede olumsuz etki yapan ağır cezalık toplumsal suçlarla, basını yakından ilgilendiren sansasyonel olayın vuku halinde soruşturmaya başlamadan önce ve soruşturma sırasında Cumhuriyet Başsavcı Vekiline ve Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verecekler, alacakları talimat gereğince hareket edecekler ve  ayrıca bu konulardaki gelişmeleri kesintisiz aktaracaklardır.

4.Otopsi  veya adli işlem nöbetleri sırasında birden fazla Cumhuriyet Savcısının sonuçlandırabileceği olayla karşılaşıldığında Cumhuriyet Başsavcı Vekiline haber verilerek uygun görülecek diğer Cumhuriyet Savcılarının olaya el koymaları Cumhuriyet Başsavcı Vekilince sağlanarak kendisi tarafından bu durum en seri şekilde Cumhuriyet Başsavcısına iletilecektir.

5.Nöbetler saat 17:00'dan başlayıp ertesi gün saat 17:00'a kadar devam edecektir. Otopsi nöbetini yürüten Cumhuriyet Savcısı nöbet dönemi içinde kendine ihbar olunan tüm ölümlü olayların otopsi işlemini ve olay yeri keşfini nöbet saati sona erse dahi bir sonraki nöbetçiye devretmeksizin tamamlayacaktır.

6.Kendisine nöbet verilen tarihler arasında özel bir sebeple nöbet alamayacak olan Cumhuriyet Savcısı anlaşacağı diğer Cumhuriyet Savcısı ile Cumhuriyet Başsavcı Vekili veya Cumhuriyet Başsavcısının bilgisi dahilinde nöbetini değişebilir. Ancak bu değişim bir sonra düzenlenecek nöbet listesine esas alınacak olan bu listelerdeki mevcut sıralamayı değiştirmez.

7.Rapor, izin, yetki vs. sebeplerle nöbetini alamayacak Cumhuriyet Savcısının yerine sıra ile yedek nöbetçi Cumhuriyet Savcıları nöbete bakacak olup, resmi ve dini bayramlarda ise bayram yedek nöbetçi Cumhuriyet Savcısı nöbet tutacaktır.

8. İzin, Rapor gibi nedenlerle görevde bulunmayan zabıt katipleri ve şoförlerin nöbetleri, yedek nöbetçi zabıt katipleri ve yedek nöbetçi şoförler tarafından sıra ile tutulur.

9. İnfaz nöbetçi katipleri bu büroyla ilgili işlemleri yapmakla görevlidirler.

10. Nöbetçi Cumhuriyet Savcıları, zabıt katipleri, şoförler ve hizmetlilerin mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde tutacakları nöbetlerinde adliyede olmadıkları zamanlarda olay mahalline hemen ulaşabilecek şekilde hazır bulunacaklardır.

11. Ölümlü trafik kazaları ve ölümle biten diğer kasti ve taksirli fiillerin ihbarı anında olay yerine gidilerek derhal müdahale edilecek ve Cumhuriyet Başsavcı Vekiline bilgi verilecektir.

12. Kolluk tarafından; nöbetçi Cumhuriyet Savcısına tüm çabalara rağmen ulaşılamaması halinde  aylık nöbet listesindeki nöbetçi yedek Cumhuriyet Savcısına olay bildirimi yapılıp konuyla ilgili talimatı alınacak ve durum yedek Cumhuriyet Savcısı tarafından C.Başsavcı Vekiline bilgi verilecektir.

13. Nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesinde şikâyetçi, mağdur, şüpheli, tanık ve ilgili diğer kişilerin bekletilmemesi, muhtemel yakınmaların önüne geçilmesi amacıyla mesai saati içinde gelen evraklar mümkün olduğu kadar nöbetçiye bırakılmayacak, nöbet esnasında gelenler yönünden nöbetçi C.Savcısınca gerekli tedbirler alınacaktır.

Bilgi ve gereği rica olunur.           26/02/2015                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                Sadık BÖLEK

                                                                                                        Cumhuriyet Başsavcısı

 

 

 

 

BALIKESİR Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 29.03.2016 ] - Webmaster : Balıkesir Adliyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.